Toren

Transport vanaf de haven "Oude Zeug"

Aanleveren op bouwplaats

Lossen op Bouwplaats

Samenbouwen elementen tot ring

Plaatsen van de eerste ring op fundatie

Positioneren eerste ring op fundatie

Tweede ring (7m)

Tweede ring (7m)

Werkbordes in de toren

Derde ring (11m)

Derde ring (11m)

Vierde ring (15m)

Vierde ring (15m)

Plaatsen vijfde ring

Plaatsen vijfde ring

Plaatsen vijfde ring

Vijfde ring (18)

Zevende ring (26m)

Achtste ring (30m)

Opbouwen torenkraan

Opbouwen torenkraan

Giek van de torenkraan

Elfde ring (40m)

Elfde ring (40m)

Binnen in toren

Elfde ring (40m)

Twaalfde ring (44m)

Samenbouwen elementen tot ring

Zeventiende ring (63m)

Spankabels tbv toren

Laden elementen in werkhaven Oude Zeug

Twintigste ring (74m)

Twintigste ring (74m)

Alle torendelen zijn op bouwplaats

Negenentwintigste ring (107m)

Negenentwintigste ring (107m)

Negenentwintigste ring (107m)

Negenentwintigste ring (107m)

Dertigste ring wordt geplaatst

Tweeendertigste ring (118m)

Kranen op bouwplaatst

Stalen eindring (131m)

Schaduw van de toren en rupskraan

Ladder in de toren