Voorbereiding

Start April 2011

Voorbereiden aanbrengen geotextiel

Afgraven tbv de kraanplaats

Aanbrengen van geotextiel tbv de kraanplaats

Aanbrengen van geotextiel tbv de kraanplaats

Aanleggen drainage

Aanleggen nieuwe inrit en duiker

Zandpakket met op voorgrond markeert het oranje paaltje hart van de molen

Storten steenmengsel tbv kraanplaats

Verharden van de inrit

Fase 1 kraanplaats gereed

Overgang kraanplaats fase 1 en contouren fundering

Fase 1 kraanplaats

Nieuwe inrit